Sollicito AB öppnade år 2013 webbutiker för att erbjuda el- och VVSprodukter med ambitionen att hålla Sveriges lägsta priser. Företaget har sedan dess effektiviserat verksamheten och bedriver idag egen import av elinstallationsmaterial för framförallt nybyggnationer.
  • Sollicito AB importerar och säljer produkter för vattenförsörjning samt för enskilda avloppsanläggingar på landsbygden.
  • Sollicito AB sköter sedan 2016 den ekonomiska samt tekniska förvaltningen för ett mindre fastighetsbestånd i NVskåne.
  • Sollicito AB bedriver småskalig uthyrning av entreprenad- och anläggningsmaskiner ur egen maskinpark.